Horario e instalacións

Horario da Biblioteca do cole San Fermín:

LUNS
MARTES
MÉRCORES
XOVES
VENRES
8:30-9:00
8:30-9:00
8:30-9:00
8:30-9:00
8:30-9:00
11:45-12:10
11:45-12:10
11:45-12:10
11:45-12:10
11:45-12:1016:00-18:30
 16:00-18:30

A nosa biblioteca está dividida en varias seccións nas que os nenos e nenas poden manipular, traballar coa información en diferentes soportes ou pasar tempo de lecer. 

* Recuncho da información: neste recuncho os nenos e nenas poden atopar os recursos necesarios para buscara a información que precisan, están ordenados polo Código Universal Decimal (CDU) e catalogados no programa Meiga para controlar dende el os préstamos e devolucións, localizar os libros segundo os intereses dos nenos e nenas...
 Recuncho da literatura infantil: aquí atoparedes todos as novelas infantís, e o recuncho está ordenado da mesma forma ca o anterior.Recuncho da lectura individual e do traballo en grupo: preto dos andeis onde se atopan o recuncho da información e o recuncho da literatura infantil contamos con varias mesas con cadeiras que o alumnado pode utilizar para ler de forma individual ou para traballar en pequeno ou gran grupo.


* Recuncho da investigación documental: neste recuncho atopamos 20 ordenadores portátiles, 10 colocados fixos,  con acceso a internet para que os nenos e nenas poidan utilizalos de forma controlada por parte dun mestre ou mestra.
-     Recuncho audiovisual: contamos cun proxector e unha Pizarra Dixital Interactiva conectados ao propio ordenador da biblioteca. 

-
v
-  Recuncho do lecer: neste espazo os nenos e nenas poden relaxarse e ler de forma cómoda e autónoma.
* Espazo fedelleiro: no recuncho do lecer atopamos uns andéis onde gardamos os xogos educativos, escornabots, e material didáctico que o alumnado pode manipular.


-Recuncho musical: o recuncho do lecer comparte un pequeno espazo onde se sitúa un reprodutor de música cunha variedade de discos.

Recuncho da Radio Escolar: neste recuncho contamos cun espazo adicado á realización de gravacións da nosa Radio Escolar, con todo o material necesario para realizalas. 1 comentario: